Review: De jacht op de vergadertijger

Titel: De jacht op de vergadertijger

Schrijver: Guido Camps en Ilona Eichhorn

Wat had ik aan het boek?

Je leert de verschillende vergadertijgers herkennen (vaak ook feest van herkenning). Vervolgens leer je wat je er aan kunt doen vergaderingen wel effectief te maken door het jachtgebied van de tijgers te verkleinen.

Samenvatting boek

Eerst moet je de soorten tijgers kunnen herkennen (mijn "favoriete" tijger om op te jagen is de filosofische tijger). Hierna de belangrijkste tijgers op een rij.

De jacht op de vergadertijger

Originele vergadertijger

Beschrijving: Vergadert liefst veel en lang. Betrekt zo veel mogelijk mensen bij het besluit. Details worden tot hoofdpunten verheven.

Quote: "Dit is een moeilijke kwestie, hier zal een aparte commissie zich over moeten buigen, die vervolgens een advies uit zal brengen aan het college, waarna wij moeten gaan kijken wat de meest wenselijke situatie zou kunnen zijn."

Filosofische tijger

Beschrijving: Wil buiten de kaders van de vergadering vergaderen. Hoe breder hoe beter. Deze tijger trekt het breed tot het hele bedrijf en komt dan liefst tot de vraag waarom wij hier op aarde zijn.

Quote: "Het gaat er niet om of er tabbladen op de website komen, het gaat erom of de website bijdraagt aan de missie van het bedrijf. We moeten nu al weten waar ons bedrijf over 5 jaar moet staan en wat dan onze plek in de maatschappij zal zijn."

Alwetende tijger

Beschrijving: Trapt open deuren open en komt met algemene adviezen.

Quote: "Als je ergens voor gaat, dan moet je er ook voor de volle honderd procent voor gaan." of "Als je het systeem met slechte informatie voedt, komt er ook slechte informatie uit."

Koekiemonstertijger

Beschrijving: Houdt zich bezig met pauzes van de vergadering en de andere faciliteiten zoals koekjes en koffie.

Quote: "Het lijkt mij goed dat we even pauze houden zodat we naar de WC kunnen."

Territoriale tijger

Beschrijving: Lijkt op een hond die zijn plasje overal wil achterlaten en op een papagaai die alles na zegt. Zet de voor iedereen duidelijke punten nog eens uiteen.

Quote: "Ik begrijp dat iedereen voor is maar ik zou graag zelf ook even uitleggen waarom ik óók voor ben."

Dreigende tijger

Beschrijving: Gebruikt externe factoren (zoals geld, tijd, de baas, de recessie etc.) om een punt door de vergadering te drukken. Staat geen vorm van overleg toe.

Quote: "Ik heb te horen gekregen dat we vandaag moeten beslissen anders kunnen we onze optie verliezen. Daarom ga ik er vanuit dat iedereen akkoord is."

Bange tijger

Beschrijving: Neemt een aanloop maar komt niet met een conclusie. Strijkt niemand tegen de haren in en zien ieders punt. Wel nuances zien maar geen oordeel vellen. Gewaardeerde collega.

Quote: "Er zijn goede redenen om het wel te doen maar ook om het niet te doen. Mochten jullie het echt niet willen dan kunnen we er van af zien."

Sluwe tijger

Beschrijving: Probeert door middel van listige streken zijn belangen te behartigen. Gaat niet rechtstreeks op de inhoud in.

Quote: "Ach meisje, ik waardeer je idealisme, iedereen zou dat wel willen."

Stokpaardtijger

Beschrijving: Bijt zich als een pitbull in zijn stokpaardje vast en komt er steeds op terug.

Quote: "Ik wijs nogmaals op de cijfers uit het rapport van vorig jaar waarin al werd aangetoond dat er een fundamenteel tekort is."

Oude-koeien-uit-de-sloot-tijger

Beschrijving: Heeft veel ervaringen. Is moeilijk op andere gedachten te brengen dan zijn oude verkokerde ideeën.

Quote: "Ik werk hier al 30 jaar. In die tijd heeft een training nog nooit iets veranderd dus waarom zouden we samen weer een training volgen."

Structuurtijger

Beschrijving: Wil steeds nieuwe procedures in het leven roepen.

Quote: "We moeten eerst een matrix met de verschillende trainingen maken voordat we een training kunnen gaan kiezen."

Hoe zet je een val voor de tijger

Per tijger worden in het boek specifieke "vallen" (oplossingen) genoemd om op de tijger te kunnen jagen. Ik noem hier 3 algemene vallen:

  1. Geen doel, dan geen bijeenkomst.
  2. Informatie uitwisselen is luisteren.
    Als je informatie uit wilt wisselen en (nog) geen beslissing nemen, kun je bijvoorbeeld een hoorzitting houden waarbij de specilist vertelt en de anderen alleen vragen stellen (geen mening geven).
  3. Besluitvorming: bijdragen van deelnemers moeten bijdragen aan de oplossingen
    Definieer duidelijk welk besluit er moet worden genomen.

Boek kopen? Klik hieronder!