Arbeidsmarkt is een markt. Met vraag maar ook met aanbod!

Je kunt elke ontwikkelaar krijgen die je wilt

In 2010 vertelde ik een vriend dat mijn huis niet in trek was bij kopers. Hij zei: "Er zijn kopers genoeg, alleen je vraagt te veel." Nadat ik de vraagprijs met 20.000 euro had verlaagd (au!), vond ik een koper. Conclusie: in een markt is er altijd vraag (en aanbod).

Wat ik van mijn vader leerde

Mijn vader was tuinder. Hij kon moeilijk ongeschoold personeel vinden. Het werken in de kas is zwaar. In de zomer is het heel erg heet. In de winter zit je met je knieën in de koude en natte grond. Daarbij werk je regelmatig met vergif. Verder is het werk vaak saai en kortcyclisch.

Je zou denken: Ongeschoold personeel = lage beloning. Maar mijn vader moest kiezen: Alle bloemen laten uitbloeien of een hoger loon betalen. Hij koos voor het laatste en vond altijd personeel. Dat personeel verdiende dan wel een salaris waarvoor je je als manager in een supermarkt niet voor zou schamen.

Geen tekort bij individuele bedrijven

In een arbeidsmarkt met duizenden ontwikkelaars heb je als bedrijf geen last van een tekort. Je kunt wel te veel vragen voor een te lage prijs. Ik zie nog vaak dat er kennis van een waslijst aan technieken, methoden en tools worden gevraagd. Met x jaar ervaring en minimaal HBO-informatica. Alles is er op gericht dat je meteen kunt beginnen, met een zeer beperkte inwerkperiode. Als je dan geen reactie krijgt, heb je 3 mogelijkheden:

  1. Minder vragen (dus moet je dan langer inwerken / meer opleiden)
  2. Meer bieden (geld, opleidingen, flexibiliteit (thuis werken), leaseauto)
  3. Je klanten niet leveren waar ze om vragen (de uitgebloeide bloemen van mijn vader)

Als je wilt leveren, dan moet je voor optie 1 of 2 kiezen.

Google klaagt nooit over te kort aan werknemers en voert toch heel veel projecten uit. Logisch want daar werken heeft een goede status en de beloning van Google ontwikkelaars is prima!

Outsourcen

Bij minder vragen hoort ook: geen kennis nodig van de Nederlandse taal en cultuur, of: je mag ook in India blijven werken. Communiceren is echter een heel belangrijk deel van software ontwikkelen (en van veel ander kantoorwerk). Outsourcing werkt alleen vaak niet voor maatwerksoftware op de Nederlandstalige markt.

Geen tekort in de branche

Door werknemers bij andere bedrijven weg te lokken los je als branche niets op. Meer mensen moeten kiezen voor het beroep / opleiding van softwareontwikkelaar. Dan moet er iets (in de cultuur) structureel veranderen. Om dat duidelijk te maken een voorbeeld.

Stel je bent goed met exacte zaken een / of (abstracte) verbanden leggen en je twijfelt nog over je studiekeuze. Je kunt kiezen uit bijvoorbeeld deze studies:

  • Economie
  • Rechten
  • Informatica
  • Technische wiskunde

Wat geeft status en verdient goed? Directeur of ander type manager. Die hebben naar verhouding vaker rechten of economie als achtergrond. En wat zijn moeilijke opleidingen: Technische exacte opleidingen. Geen wonder dat de keuze voor economie of rechten dan snel gemaakt is.

Als je wist dat je als manager meestal minder verdient dan een technicus, zou de keuze vaak wel anders liggen.

Managerssyndroom

Managers willen hun ondergeschikte niet meer betalen dan zij zelf verdienen. Dit is een kwestie van status en niet van (arbeids)markt of berekening van toegevoegde waarde voor het bedrijf. Zolang je zo blijft denken kun je campagnes blijven maken om mensen aan te zetten om voor technische opleidingen te kiezen, het gaat niet werken. Put your money where your mouth is...

Als technici meer gaan verdienen dan managers, dan verdwijnt het tekort op langere termijn. Meer mensen kiezen dan wel een technische studie en zijn eerder bereid om om te scholen.

Vaak hoor ik de volgende tegenargumenten:

  • Ja, als technici (ontwikkelaars) zo veel gaan verdienen, dan wordt het te duur voor de klant.
  • Wij zoeken technici (ontwikkelaars) doe het leuk vinden om hier te komen werken en niet gaan voor het geld.

Als je in de zinnen hierboven "technici (ontwikkelaars)" door "managers" vervangt, dan zie je dat deze argumenten van managers zelden hoort. Dus is het geen zuiver argument.

Vooral de managers in het hogere segment met eigen parkeerplek, betere pensioenregelingen, betere vertrekregelingen etc. en soms buitensporig veel salaris vinden het voor zichtzelf ook niet te duur voor een klant. "We kunnen anders niet de goede man op de juiste plaats krijgen.", hoor je dan. Of "Het is een competitieve markt.". Tja, dan moet je dus wel met iets extra's komen...